User Name:
 
Password:
 
 
Forgot Password
Sign Up for Your New Account
 
 
 
 
 
 
Forgot Your Password?
Enter your User Name to receive your password.
 

Bharatpur Hospital, Chitwan.

Tenders

CodeTitlePublished DateLast PurchaseLast SubmissionOpening Date Notice
01, 078/079 लिलाम विक्रिअस्पतालको पुरानो स्टोर भवन लिलाम विक्रि कार्य ।27 Apr 2022 16:0026 Apr 2022 16:0018 May 2022 12:0018 May 2022 13:00 Notice
76,078/079लौण्ड्रि मेशिन मार्फत कपडा धुलाइ गर्ने कार्य ।21 Apr 2022 16:0020 May 2022 16:0022 May 2022 12:0022 May 2022 13:00 Notice
75,078/079प्रसुती वार्ड र ओ.टि.कक्ष विस्तार11 Apr 2022 16:0010 May 2022 16:0011 May 2022 12:0011 May 2022 13:00 Notice
५८ ,०७८।०७९नयाँ ब्याट्री खरिद तथा पुरानो ब्याट्री विक्रि08 Feb 2022 00:0022 Feb 2022 17:0023 Feb 2022 12:0023 Feb 2022 13:00 Notice
५२, ०७८।०७९ढल निर्माण जन्य कार्य11 Jan 2022 10:0009 Feb 2022 17:0010 Feb 2022 12:0010 Feb 2022 13:00 Notice
66, 077/078PPE Set Chinese20 May 2021 16:0003 Jun 2021 16:0004 Jun 2021 12:0004 Jun 2021 13:00 Notice
65, 077/078फर्निचरजन्य सामान20 May 2021 16:0003 Jun 2021 16:0004 Jun 2021 12:0004 Jun 2021 13:00 Notice
47,077/078ओ.टि.टेवल मर्मत21 Apr 2021 16:0005 May 2021 16:0006 May 2021 12:0006 May 2021 13:00 Notice
370003102ओ.टि.टेवल मर्मत17 Feb 2021 16:0018 Mar 2021 16:0019 Mar 2021 12:0019 Mar 2021 13:00 Notice
50, 076/077 Re-Tenderक्वारेनटाइन आवश्यकता सम्वन्धि सूचना06 Aug 2020 16:0020 Aug 2020 16:0021 Aug 2020 12:0021 Aug 2020 13:00 Notice
370003102प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सुचना ।23 Jul 2020 12:0006 Aug 2020 12:0006 Aug 2020 12:0006 Aug 2020 13:00 Notice
50, 076/077क्वारेनटाइन आवश्यकता सम्वन्धि सूचना11 Jul 2020 16:0026 Jul 2020 16:0027 Jul 2020 12:0027 Jul 2020 13:00 Notice
42, 076/077काेभिड १९ राेकथामकाे लागि मास्क ग्लाेव्स सप्लाइ कार्य05 May 2020 16:0011 May 2020 16:0012 May 2020 12:0012 May 2020 13:00 Notice
43, 076/077काेभिड 19 राेकथामका लागि PPE Set र Comfort gown with knit cuffs खरिद कार्य05 May 2020 16:0011 May 2020 16:0012 May 2020 12:0012 May 2020 13:00 Notice
33, 076/077Convex Transducer Probe Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
30, 076/077(Re- Tender)RVG Sensor System Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
370003102Tympanometer Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
370003102Ultrasonic Scaler(Dental) Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
370003102 काेभिड १९ राेकथामकाे लागि PPE सप्लाइ कार्य16 Apr 2020 16:0022 Apr 2020 16:0023 Apr 2020 12:0023 Apr 2020 13:00 Notice
370003102काेभिड १९ राेकथामकाे लागि मास्क ग्लाेव्स सप्लाइ कार्य16 Apr 2020 16:0022 Apr 2020 16:0023 Apr 2020 12:0023 Apr 2020 13:00 Notice
370003102काठ दाउरा लिलाम विक्रीकाे सुचना 03 Apr 2020 16:0009 Apr 2020 16:0010 Apr 2020 12:0010 Apr 2020 13:00 Notice
370003102कपडा धुलाइ कार्य21 Mar 2020 17:0019 Apr 2020 17:0020 Apr 2020 12:0020 Apr 2020 14:00 Notice
370003102काठ दाउरा लिलाम विक्रीकाे सुचना 03 Mar 2020 16:0023 Mar 2020 16:0024 Mar 2020 12:0024 Mar 2020 13:00 Notice
370003102अस्पताल भवनहरु रंगराेगन कार्य03 Mar 2020 16:0001 Apr 2020 16:0002 Apr 2020 12:0002 Apr 2020 13:00 Notice
370003102फाेहाेर ब्यवस्थापनकाे लागि आवश्यक भवन निर्माण कार्य01 Feb 2020 16:0001 Mar 2020 16:0002 Mar 2020 12:0002 Mar 2020 13:00 Notice
370003102निर्माण मर्मत संभार तथा रंगराेगन कार्य30 Jan 2020 16:0013 Feb 2020 16:0014 Feb 2020 12:0014 Feb 2020 13:00 Notice
370003102निर्माण मर्मत संभार तथा रंगराेगन कार्य13 Jan 2020 16:0027 Jan 2020 16:0028 Jan 2020 12:0028 Jan 2020 13:00 Notice
370003102लिलाम विक्रिको दरभाउपत्र सम्वन्धि सूचना17 Dec 2019 16:0016 Dec 2019 16:0007 Jan 2020 12:0007 Jan 2020 13:00 Notice
370003102घरभाडामा(Shatter) दिने कार्य19 Oct 2019 17:0003 Nov 2019 17:0004 Nov 2019 12:0004 Nov 2019 14:00 Notice
35-370-02मेडिकल अक्सिजन ग्यास सप्लाइ कार्य05 Aug 2019 17:0019 Aug 2019 17:0020 Aug 2019 12:0020 Aug 2019 14:00 Notice
35-370-02जेरियाट्रिक वार्डकाे लागि आवश्यक अाैषधि तथा सर्जिकल जन्य सामान सप्लाइ कार्य22 Apr 2019 17:0006 May 2019 17:0007 May 2019 12:0007 May 2019 14:00 Notice
35-370-02Surgical Globs Purchase04 Feb 2019 17:0018 Feb 2019 17:0019 Feb 2019 12:0019 Feb 2019 14:00 Notice
35-370-02कपडा धुलाइ कार्य16 Jan 2019 17:0014 Feb 2019 17:0015 Feb 2019 12:0015 Feb 2019 14:00 Notice
35-370-02पार्किङ कार्य भाडा लगाउन भाडा वढावढ गर्ने सम्वन्धि सुचना29 Dec 2018 17:0013 Jan 2019 17:0014 Jan 2019 12:0014 Jan 2019 14:00 Notice
35-370-02घरभाडामा(Shatter) दिने कार्य11 Dec 2018 17:0009 Jan 2019 17:0010 Jan 2019 12:0010 Jan 2019 14:00 Notice
35-370-02Desktop Computer14 Nov 2018 17:0028 Nov 2018 17:0029 Nov 2018 12:0029 Nov 2018 14:00 Notice
370033101Title19 Sep 2018 17:0003 Oct 2018 17:0004 Oct 2018 12:0004 Oct 2018 14:00 Notice
370033101Desktop Computer31 Aug 2018 17:0014 Sep 2018 17:0016 Sep 2018 12:0016 Sep 2018 14:00 Notice
35-370-02Camera Head & Coupler03 Aug 2018 17:0009 Aug 2018 17:0010 Aug 2018 12:0010 Aug 2018 14:00 Notice
35-370-02Camera Head & Coupler03 Jul 2018 17:0017 Jul 2018 17:0018 Jul 2018 12:0018 Jul 2018 14:00 Notice
41.074.075 secondCTVS Instruments25 May 2018 13:0001 Jun 2018 13:0001 Jun 2018 14:0001 Jun 2018 15:00 Notice
41.074.075CTVS Instruments17 Apr 2018 17:0001 May 2018 17:0002 May 2018 12:0002 May 2018 14:00 Notice
11.074.075 re tenderल्याव केमिकलजन्य सामान (Mispa I2)26 Dec 2017 17:0001 Jan 2018 17:0002 Jan 2018 12:0002 Jan 2018 14:00 Notice
26.074.075 re tenderअक्सिजन ग्यास पाइपलाइन विस्तार (Technical Specification of Copper Pipes, Fittings and Brackets) सम्बन्धी काेर्यकाे सूचना15 Dec 2017 17:0021 Dec 2017 17:0022 Dec 2017 12:0022 Dec 2017 14:00 Notice
31.074.075राशन अापूति सम्बन्धी काय 074.07514 Dec 2017 17:0012 Jan 2018 17:0014 Jan 2018 12:0014 Jan 2018 14:00 Notice
30.074.075 re tenderलाैन्डी मेशिनबाट (Hospital Laundry Unit including washing machine 50 kg, hydro extractor 30kg, dryer 35 kg)कपडा धुलाइ कायकाे बाेलपत्र14 Dec 2017 17:0028 Dec 2017 17:0029 Dec 2017 12:0029 Dec 2017 14:00 Notice
30.074.075Hospital Laundry Unit including washing machine 50 kg, hydro extractor 30kg, dryer 35 kg28 Nov 2017 17:0013 Dec 2017 17:0012 Dec 2017 12:0013 Dec 2017 14:00 Notice
18.074.075Lab Chemical For Mindre Hematology Analyzer BC-5380 10 Nov 2017 17:0024 Nov 2017 17:0026 Nov 2017 12:0026 Nov 2017 14:00 Notice
17.074.075 Re tenderLab Chemical For Biochemistry Analyzer of BS-480 10 Nov 2017 17:0024 Nov 2017 17:0026 Nov 2017 12:0026 Nov 2017 14:00 Notice
29.074.075LED TV 42" खरिद सम्बन्धी कायकाे सूचना03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 14:00 Notice
28.074.075एअर कन्डिसन खरिद सम्बन्धी सूचना 03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 14:00 Notice
27.074.075कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरि सम्बन्धी कायकाे सूचना03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 17:00 Notice
26.074.075अक्सिजन ग्यास पाइपलाइन विस्तार काय सम्बन्धी सूचना03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 14:00 Notice
25.074.075अस्पतालकाे लागि अावश्यक फनिचरजन्य सामानहरूकाे टेन्डर notice18 Oct 2017 17:0001 Nov 2017 17:0002 Nov 2017 12:0002 Nov 2017 14:00 Notice
24.074.075यस अस्पतालकाे लागि अावश्यक फनिर्चरजन्य सामानहरूकाे बाेलपत्र19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
20.074.075 re tenderCT Scan Film (14"x17") Konika Printer Compatible 19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
19.074.075 re tenderLab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) Lab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) 19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
19.074.075 re tenderLab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) Lab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) 19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
23.074.075Haemodialosis मेशिनकाे लागि अावश्यक केमिकलजन्य सामानकाे सूचना13 Sep 2017 17:0012 Oct 2017 17:0013 Oct 2017 12:0013 Oct 2017 14:00 Notice
13.074.075नियाेन काेडेन हेमाटाेलाेजि मेशिनकाे लागि अावश्यक ल्याव केमिकलजन्य सामानहरूकाे पुन टेन्डर13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
11.074.075ल्याव केमिकलजन्य सामान (Mispa I2)13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
10.074.075FCR Capsula-XL II and Fugi Printer Dry Pix Plus एक्सरे फुजी CR System काे (Dry Laser Film)13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
21.074.075Bed side Patient Monitor13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
22.74.075Fowler Bed (Patient Bed)13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
02.074.075 पून टेन्डरअान्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडिकाे सटर भाडामा सम्बन्धी सूचना02 Sep 2017 17:0008 Sep 2017 17:0010 Sep 2017 12:0010 Sep 2017 14:00 Notice
18.074.075Lab Chemical For Mindre Hematology Analyzer BC-5380 28 Aug 2017 17:0026 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 12:0003 Oct 2017 12:00 Notice
17.074.075Lab Chemical For Biochemistry Analyzer of BS-480 28 Aug 2017 17:0026 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 12:0003 Oct 2017 14:00 Notice
20.074.075CT Scan Film (14"x17") Konika Printer Compatible 28 Aug 2017 17:0011 Sep 2017 17:0012 Sep 2017 12:0012 Sep 2017 14:00 Notice
19.074.075Lab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) 28 Aug 2017 17:0011 Sep 2017 17:0012 Sep 2017 12:0012 Sep 2017 14:00 Notice
16.074.075भवन निमार्णा गरी क्यान्टिन तथा प्राेभिजनल स्टाेस संचालन गने सम्बन्धी सूचना09 Aug 2017 17:0023 Aug 2017 17:0024 Aug 2017 12:0024 Aug 2017 14:00 Notice
02.074.075अान्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडिकाे सटर भाडामा सम्बन्धी सूचना14 Aug 2017 17:0029 Aug 2017 17:0030 Aug 2017 12:0030 Aug 2017 14:00 Notice
16.074.075मेडिकल अक्सिजन अापुर्ति सम्बन्धी सूचना26 Jul 2017 17:0024 Aug 2017 17:0025 Aug 2017 12:0025 Aug 2017 14:00 Notice
02.074.075अान्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडिकाे सटर भाडामा सम्बन्धी सूचना30 Jun 2017 17:0030 Jul 2017 17:0031 Jul 2017 12:0031 Jul 2017 14:00 Notice
54.073.074Construction of Laundry House 23 Jun 2017 17:0008 Jul 2017 17:0009 Jul 2017 12:0009 Jul 2017 14:00 Notice
01/074/075सरसफाइ सम्बन्धी काय30 Jun 2017 17:0030 Jul 2017 17:0031 Jul 2017 12:0031 Jul 2017 14:00 Notice
53.073.074Entire Building Networking जडान सम्बन्धी काय05 May 2017 17:0019 May 2017 17:0021 May 2017 12:0021 May 2017 14:00 Notice
42.073.074Diathermy Machine10 Apr 2017 17:0010 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
17.073.074 Re TenderInfusion Pump17 Apr 2017 17:0002 May 2017 17:0003 May 2017 12:0003 May 2017 14:00 Notice
43.73.074Camera unit and gyne laparoscopy instrument 10 Apr 2017 17:0010 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
52.073.074Road in front of Administration and from existing OPD to Doctor's Quarters14 Apr 2017 17:0029 Apr 2017 17:0030 Apr 2017 12:0030 Apr 2017 14:00 Notice
51.073.074President's Cabin & Meeting Hall on 2nd Floor of Existing O.P.D. Building14 Apr 2017 17:0014 May 2017 17:0015 May 2017 12:0015 May 2017 14:00 Notice
50.073.074Extension of O.P.D. Building14 Apr 2017 17:0014 May 2017 17:0015 May 2017 12:0015 May 2017 14:00 Notice
32.073.074Medical Waste sterilization system with integrated shredder. Capacity 100 kg/hr10 Apr 2017 17:0025 Apr 2017 17:0026 Apr 2017 12:0026 Apr 2017 14:00 Notice
48.073.074Autoclave machine 400 ltr10 Apr 2017 17:0010 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
47.073.074Mortuary freezer(15 bodies)10 May 2017 17:0013 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
04.072.073आल्मुनियम पार्टेशन,रगैरोगन तथा ईलेक्ट्रिक सम्बन्धि कार्य 19 Oct 2016 17:0003 Nov 2016 17:0004 Nov 2016 12:0004 Nov 2016 14:00 Notice
03/073/74Semi Automatic Microtome Machine07 Oct 2016 17:0022 Oct 2016 17:0023 Oct 2016 12:0023 Oct 2016 14:00 Notice
02/073/74PABX System with accessory (Intercom)07 Oct 2016 17:0022 Oct 2016 17:0023 Oct 2016 12:0023 Oct 2016 14:00 Notice
47.72.73 Re tenderPortable X-ray Machine काे सुचना05 Aug 2016 17:0020 Aug 2016 17:0021 Aug 2016 12:0021 Aug 2016 14:00 Notice
60.72.73 Re tenderMISPA-I2 मा लाग्ने केमिकल्सकाे सूचना05 Aug 2016 17:0020 Aug 2016 17:0021 Aug 2016 12:0021 Aug 2016 14:00 Notice
01/073/74Hi-wall split AC-Heat & Cool काे सूचना05 Aug 2016 17:0020 Aug 2016 17:0021 Aug 2016 12:0021 Aug 2016 14:00 Notice
69.72.73फामेर्सी सन्चालनकाे लागि अावश्यक सजिर्कलजन्य सामानहरूकाे सूचना13 Jun 2016 17:0012 Jul 2016 17:0013 Jul 2016 12:0013 Jul 2016 14:00 Notice
68.72.73फामेर्सी सन्चालनकाे लागि अाैषाधिजन्य सामानहरूकाे सूचना13 Jun 2016 17:0012 Jul 2016 17:0013 Jul 2016 12:0013 Jul 2016 14:00 Notice
70.72.73अस्पतालकाे जेरियाटिक वाड सन्चालनकाे लागि अावश्यक मेशिनरी उपकरणा तथा विविध सामानहरू18 Jun 2016 17:0025 Jun 2016 17:0026 Jun 2016 12:0026 Jun 2016 14:00 Notice
67.72.73सरसफाइकमी अापुति सम्बन्धी सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
66.72.73सुरक्षाकमी अापुति सम्बन्धि सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
65.72.73कायालयजन्य स्टेशनरी सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
64.72.73सरसफाइजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
63.72.73कपडाजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
62.72.73छपाइजन्य स्टेशनरी सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
61.72.73सजिर्कलजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
60.72.73MISPA-I2 मा लाग्ने केमिकल्सकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
59.72.73ल्याव केमिकल्स जन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
583.72.73नियाेन काेडेन हेमाटाेलाेजि मेशिनमा लाग्ने केमिकल्सजन्य सामानकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
57.72.73Immuno Assay Analyzer machine मा लाग्ने Compatible ल्याव केमिकल्सजन्य सामानकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 17:00 Notice
56.72.73अाैषाधीजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
53.72.73मेडिकल अक्सिजनजन्य सामानकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
53.72.73USG and Dental जन्य सामानहरू06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
54.72.73Fuji CR system मा Compatible Dry लेजर Film06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
CT/ICB/2072-73-1128 Slice CT Scan Machine23 May 2016 17:0006 Jul 2016 17:0007 Jul 2016 12:0007 Jul 2016 14:00 Notice
52.72.73अाखा अस्पताल नजिक रहेकाे सपिङ कम्प्लेक्स23 May 2016 17:0006 Jun 2016 17:0007 Jun 2016 12:0007 Jun 2016 14:00 Notice
51.72.73अान्तरिक राजश्व कायालय अगाडिकाे सपिङ कम्प्लेक्स23 May 2016 17:0006 Jun 2016 17:0007 Jun 2016 12:0007 Jun 2016 14:00 Notice
50.72.73नसिङ कलेजमा अाल्माेनियम पाटेृशन काय23 May 2016 17:0006 Jun 2016 17:0007 Jun 2016 12:0007 Jun 2016 14:00 Notice
49.72.73Haemodialysis Machine with RO plant 23 May 2016 17:0021 Jun 2016 17:0022 Jun 2016 12:0022 Jun 2016 14:00 Notice
48.72.73High Frequency 500mA X-ray Machine23 May 2016 17:0021 Jun 2016 17:0022 Jun 2016 12:0022 Jun 2016 14:00 Notice
47.72.73Portable X-ray Machine23 May 2016 17:0021 Jun 2016 17:0022 Jun 2016 12:0022 Jun 2016 14:00 Notice
46.72.73Cupper Cable & Change over Switch 23 May 2016 17:0014 Jun 2016 17:0015 Jun 2016 12:0015 Jun 2016 14:00 Notice
43.72.73वृदवृदा वाडकाे लागि अावश्यक अाैषाधी खरिद सम्बन्धी सूचना19 Mar 2016 17:0018 Apr 2016 17:0019 Apr 2016 12:0019 Apr 2016 14:00 Notice
44.72.73Hi-wall split AC-Heat & Cool19 Mar 2016 12:0027 Mar 2016 12:0027 Mar 2016 12:0027 Mar 2016 14:00 Notice
45.72.73जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना19 Mar 2016 17:0018 Apr 2016 17:0019 Apr 2016 12:0019 Apr 2016 14:00 Notice
38.72.73Video Arthroscopy खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 17:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
42.72.73ERCP System खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 17:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
40.72.73Cardiac probe & Color Doppler खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 17:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
41.72.73Delivery Bed खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 14:00 Notice
39.72.73Autoclave Machine खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
05.72.73 Retenderजेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 14:00 Notice
37.072.73Audio meter खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 14:00 Notice
36.072.73Oxygen Gas Pipeline and Manifold System सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0028 Feb 2016 17:0029 Feb 2016 12:0029 Feb 2016 14:00 Notice
35.72.73Ultrasound Machine खरिद सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0028 Feb 2016 17:0029 Feb 2016 12:0029 Feb 2016 14:00 Notice
34.072.73Cauttry Machine खरिद सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0028 Feb 2016 17:0029 Feb 2016 12:0029 Feb 2016 14:00 Notice
37.072.73Audio meter खरिद सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0014 Feb 2016 17:0015 Feb 2016 12:0015 Feb 2016 14:00 Notice
33.72.73NICU Ventilator खरिद सम्बन्धी सूचना11 Jan 2016 17:0011 Feb 2016 17:0012 Feb 2016 12:0012 Feb 2016 14:00 Notice
32.72.73बायाे ग्यास प्लान्ट निमाण सम्बन्धी सूचना २५ घन मि.11 Jan 2016 17:0017 Jan 2016 17:0018 Jan 2016 12:0018 Jan 2016 14:00 Notice
05.72.73 Retenderजेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना11 Jan 2016 17:0026 Jan 2016 17:0027 Jan 2016 12:0027 Jan 2016 14:00 Notice
31.7273गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायक टिम प्रदायक टिम करार गरी २४ घण्टा CEONC सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धी23 Dec 2015 12:0006 Jan 2016 17:0007 Jan 2016 12:0007 Jan 2016 14:00 Notice
30.72.73कपडा धुलाइ सम्बन्धी कायकाे बाेलपत्र फाराम12 Dec 2015 17:0010 Jan 2016 17:0011 Jan 2016 12:0011 Jan 2016 14:00 Notice
29.72.73राशन खरीद सम्बन्धी कायर्काे बाेलपत्र फाराम12 Dec 2015 17:0010 Jan 2016 17:0011 Jan 2016 12:0011 Jan 2016 14:00 Notice
26.72.73Electronic Transformer02 Nov 2015 18:0001 Dec 2015 18:0002 Dec 2015 12:0002 Dec 2015 14:00 Notice
28.72.73Upper GI Scope with 21’’ High resolution LED Monitor09 Nov 2015 18:0015 Nov 2015 18:0016 Nov 2015 12:0016 Nov 2015 14:00 Notice
27.72.73Joint Bridge Construction02 Nov 2015 18:0001 Dec 2015 18:0002 Dec 2015 12:0002 Dec 2015 14:00 Notice
25.72.73फर्निचर जन्य 02 Nov 2015 18:0016 Nov 2015 18:0018 Nov 2015 12:0018 Nov 2015 14:00 Notice
01.72.73 reछपाइजन्य सामानहरूकाे सातदिने सूचना02 Nov 2015 17:0008 Nov 2015 17:0009 Nov 2015 12:0009 Nov 2015 14:00 Notice
24.72.73Computer and Laptop19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
23.72.73Bed side Monitor with IBP&ETCO219 Oct 2015 17:0018 Nov 2015 17:0019 Nov 2015 12:0019 Nov 2015 14:00 Notice
22.72.73Emergency Drug Cupboard19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
21.72.73Shifiting Trolly19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
20.72.73Dressing Trolly (Advance)19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
19.72.73Medicine Trolly19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
18.72.73Patient Trolly19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
17.72.73Cardiac Table19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
16.72.73Bedside Locker19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
15.72.73General Bed 19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
14.72.73Infusion Pump19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
13.72.73Syringe Pump19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
12.72.73OT Table (Tipping Table)19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
11.72.73OT Light19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
10.72.73ECG Machine(12 Channel)19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
09.72.73Central Monitor19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
08.72.73Emergency Bed19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
07.72.73ICU Bed19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
06.72.73Patient Monitor 6 para19 Oct 2015 17:0018 Nov 2015 17:0019 Nov 2015 12:0019 Nov 2015 14:00 Notice
05.72.73जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना30 Sep 2015 17:0029 Oct 2015 17:0030 Oct 2015 12:0030 Oct 2015 14:00 Notice
02.72.73USG र डेन्टल एक्सरेजन्य सामानहरू30 Sep 2015 17:0014 Oct 2015 17:0015 Oct 2015 12:0015 Oct 2015 14:00 Notice
01.72.73छपाइजन्य सामानहरू30 Sep 2015 17:0014 Oct 2015 17:0015 Oct 2015 12:0015 Oct 2015 14:00 Notice
04.072.73Fully Automatic Bio Chemistry एनलाइजर मेशिनमा प्रयाेग हुने केमिकलजन्य सामानहरू11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
03.72.73मेडिकल अक्सिजन11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
02.72.73USG र डेन्टल एक्सरेजन्य सामानहरू11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
01.72.73छपाइजन्य सामानहरू11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
40.71.72हेमाटाेलाेजि मेशिनमा प्रयाेगमा अाउने केमिकलकाे टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
39.071.72एनलाइजरकाे केमिकल सम्बन्धी टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
38.71.72कपडाजन्य सामानकाे टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
37.71.72सरसफाइ सम्बन्धी टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
36.71.72स्टेशनरी सम्बन्धी कायकाे टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
35/071.072Dry Laser Film16 Jun 2015 17:0015 Jul 2015 17:0016 Jul 2015 12:0016 Jul 2015 14:00 Notice
34/071.072सटर कबल बाेलपत्र फाराम13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
33/071.072ल्याव केमिकल्स सामानकाे बाेलपत्र13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
32/071.072गरिब निशुल्क तथा अामा सुरक्षाा तफ सजिर्कल सामानकाे बाेलपत्र13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
31/071.72Medicine13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
30/071/072Sanatation Tender Notice03 Jun 2015 17:0017 Jun 2015 17:0018 Jun 2015 12:0018 Jun 2015 14:00 Notice
29/071/072Security Tender Notice03 Jun 2015 17:0017 Jun 2015 17:0018 Jun 2015 12:0018 Jun 2015 14:00 Notice
28/071/072बृद्धवृद्धा वार्डको लागि आवश्यक औषधी18 Mar 2015 17:0016 Apr 2015 17:0019 Apr 2015 12:0019 Apr 2015 14:00 Notice
27/071/072Electric Digital Vacuum Delivery Machine 24 Feb 2015 17:0010 Mar 2015 17:0011 Mar 2015 12:0011 Mar 2015 14:00 Notice
26/071/072Infusion Pump24 Feb 2015 17:0010 Mar 2015 17:0011 Mar 2015 12:0011 Mar 2015 14:00 Notice
25/071/072Syringe Pump 24 Feb 2015 17:0010 Mar 2015 17:0011 Mar 2015 12:0011 Mar 2015 14:00 Notice
24/071/072Infant Incubator24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0026 Mar 2015 14:00 Notice
23/071/72Anesthesia Machine24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0026 Mar 2015 14:00 Notice
22/071/072Fully Automatic Biochemistry Analyzer24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0025 Mar 2015 14:00 Notice
21/071/072NICU Ventilator24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0026 Mar 2015 14:00 Notice
20-071-723 Channel ECG Machine02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
19-071-72Defibrillator02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
18-071-72Patient Monitor-5 Parameters02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
17-071-726 or 12 Channel ECG Machine02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
16-071-72Patient Monitor 6 Parameters02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
15-071-72USC Machine with color Doppler02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
14-071-72बृद्धवृद्धा वार्डको लागि आवश्यक औषधी23 Jan 2015 15:0022 Feb 2015 15:0023 Feb 2015 12:0023 Feb 2015 14:00 Notice
09/071/72कपडा खरीद सम्बन्धी 08 Dec 2014 17:0007 Jan 2015 13:0007 Jan 2015 12:0007 Jan 2015 14:00 Notice
08/071/72राशन खरीद सम्बन्धी 08 Dec 2014 17:0007 Jan 2015 13:0007 Jan 2015 12:0007 Jan 2015 14:00 Notice
13/071/72O.T Table04 Nov 2014 17:0018 Nov 2014 17:0019 Nov 2014 12:0019 Nov 2014 14:00 Notice
13/071/72O.T Table19 Sep 2014 17:0008 Oct 2014 17:0009 Oct 2014 12:0009 Oct 2014 14:00 Notice
12/071/72Fully Automated Bio-Chemistry Analyzer Machine19 Sep 2014 17:0019 Oct 2014 17:0020 Oct 2014 12:0020 Oct 2014 14:00 Notice
11/071/72Vacutainer for Laboratory19 Aug 2014 17:0017 Sep 2014 17:0018 Sep 2014 12:0018 Sep 2014 14:00 Notice
10/071/72Cleanliness related materials07 Aug 2014 17:0021 Aug 2014 17:0022 Aug 2014 12:0022 Aug 2014 14:00 Notice
9/071/72x-ray & Chemicals07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
8/071/72Medical Oxygen07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
7/071/72Purchase of Clothes07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
6/071/72Stationery07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
5/071/72Printing related works07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
4/071/72Free Surgical items for Poor Patients25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
3/071/72Free Medicine for Poor Patients25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
2/071/72Medicine & Surgical items for Aama Surakcha Programme25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
1/071/72Lab & Chemicals25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
16/070/71Sanitation and Cleanliness27 Jun 2014 17:0011 Jul 2014 17:0013 Jul 2014 12:0013 Jul 2014 14:00 Notice
15/070/71Security Related Works27 Jun 2014 17:0011 Jul 2014 17:0013 Jul 2014 12:0013 Jul 2014 14:00 Notice
14/070/71Geriatric ward Machinery equipments28 May 2014 17:0026 Jun 2014 17:0027 Jun 2014 12:0027 Jun 2014 14:00 Notice
13/070/71CR Cassette Imagine Plate28 May 2014 17:0011 Jun 2014 17:0012 Jun 2014 12:0012 Jun 2014 14:00 Notice
12/070/71C-arm Machine01 May 2014 17:0030 May 2014 17:0001 Jun 2014 12:0001 Jun 2014 14:00 Notice
11/070/71Full Automated Bio-Chemistry Analyzer01 May 2014 17:0030 May 2014 17:0001 Jun 2014 12:0001 Jun 2014 14:00 Notice
10/070/71Shopping Shutters on Rent17 Apr 2014 17:0002 May 2014 17:0004 May 2014 12:0004 May 2014 14:00 Notice
9/070/71Washing Clothes30 Nov 2013 16:0029 Dec 2013 16:0031 Dec 2013 12:0031 Dec 2013 14:00 Notice
8/070/71Rasan Purchase30 Nov 2013 16:0029 Dec 2013 16:0031 Dec 2013 12:0031 Dec 2013 14:00 Notice
7/070/71Fully Automated Bio Chemistry Analyzer23 Oct 2013 16:0021 Nov 2013 16:0022 Nov 2013 12:0022 Nov 2013 14:00 Notice
6/070/71Purchase of Clothes05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
5/070/71X-ray Films & Chemicals05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
4/070/71Cleanliness Related Materials05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
3/070/71Stationery05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
2/070/71Printing Related Works05 Sep 2013 17:0004 Oct 2013 17:0006 Oct 2013 12:0006 Oct 2013 14:00 Notice
1/070/71Lab & Chemicals05 Sep 2013 17:0004 Oct 2013 17:0006 Oct 2013 12:0006 Oct 2013 14:00 Notice
9/069/70Medical Oxygen26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
8/069/70Surgical Items26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
7/069/70 Medicine for Poor Patients26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
6/069/70 Medicine for Aama Suraksha Programme26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
5/069/70Sanitation and Cleanliness04 Jun 2013 17:0018 Jun 2013 17:0019 Jun 2013 12:0019 Jun 2013 14:00 Notice
4/069/70Security Related Works04 Jun 2013 17:0018 Jun 2013 17:0019 Jun 2013 12:0019 Jun 2013 14:00 Notice
3/069/70Washing Clothes23 Nov 2012 17:0023 Dec 2012 17:0024 Dec 2012 12:0024 Dec 2012 14:00 Notice
2/069/70Rashan Purchase23 Nov 2012 17:0023 Dec 2012 17:0024 Dec 2012 12:0024 Dec 2012 14:00 Notice
1/069/70Aluminium Partition of B Block 2nd Floor06 Sep 2012 17:0005 Oct 2012 17:0007 Oct 2012 12:0007 Oct 2012 14:00 Notice
34/ 068 /69Fixed 500mA High Frequency X-Ray05 Jul 2012 17:0005 Aug 2012 17:0006 Aug 2012 12:0006 Aug 2012 14:00 Notice
33/ 068 /69Fully Automated Immunoassay Analyzer05 Jul 2012 17:0005 Aug 2012 17:0006 Aug 2012 12:0006 Aug 2012 14:00 Notice
32/068/69Stationery04 Jul 2012 17:0018 Jul 2012 17:0019 Jul 2012 12:0019 Jul 2012 14:00 Notice
31/068/69Cleanliness & Sanitation04 Jul 2012 17:0018 Jul 2012 17:0019 Jul 2012 12:0019 Jul 2012 14:00 Notice
30/068/69Clothing04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
29/068/69X-ray Films & Chemicals04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
28/068/69Printing04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
27/068/69Surgical04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
26/068/69Medicines04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
25/068/69Lab and Chemicals04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
24/068/69Construction of Shopping Shutters02 Jul 2012 17:0031 Jul 2012 17:0001 Aug 2012 12:0001 Aug 2012 14:00 Notice
23/068/69Construction of Block 'B' (2nd Floor)02 Jul 2012 17:0031 Jul 2012 17:0001 Aug 2012 12:0001 Aug 2012 14:00 Notice
22/068/069Auto Clave Machine (Heavy)21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
21/068/069USG Machine with Colour Doppler with 3 probe (Curvilinier,Superficial,TVS)21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
20/068/069Comuterized Radiography(CR) System21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
19/068/069Video Endoscopy with Colonoscopy21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
15/068/69 Construction of Block 'A' (1st & 2nd Floor)19 Dec 2011 17:0001 Feb 2012 17:0002 Feb 2012 12:0002 Feb 2012 14:00 Notice
014/068/069MDB & Overhead LIne Construction Work24 Oct 2011 17:0007 Nov 2011 17:0009 Nov 2011 17:0010 Nov 2011 12:00 Notice
015/068/069Construction Of Block 'A' (1st & 2nd Floor)24 Oct 2011 17:0022 Nov 2011 17:0023 Nov 2011 17:0024 Nov 2011 12:00 Notice
14-068-069Test Bid By the Inspection team22 Sep 2011 12:0026 Sep 2011 12:0026 Sep 2011 12:0026 Sep 2011 12:00 Notice
13/068/69 Transformer TenderTender for the Transformer Purchase07 Sep 2011 17:0021 Sep 2011 17:0022 Sep 2011 12:0022 Sep 2011 14:00 Notice
12-068-069Security & Sanatary15 Aug 2011 17:0021 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
10-068-69Construction of Pharmacy Block 27 Jul 2011 17:0025 Aug 2011 17:0026 Aug 2011 12:0026 Aug 2011 14:00 Notice
09-068-69Construction of B Block Second Floor27 Jul 2011 17:0025 Aug 2011 17:0026 Aug 2011 12:0026 Aug 2011 14:00 Notice
7/068/069Sanitary21 Jul 2011 00:0004 Aug 2011 17:0019 Aug 2011 13:0005 Aug 2011 14:00 Notice
5/068/069X-ray21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
8/068/069Shutter rent near Eye Hospital21 Jul 2011 00:0004 Aug 2011 17:0005 Aug 2011 12:0005 Aug 2011 14:00 Notice
6/068/069Clothing21 Jul 2011 00:0004 Aug 2011 17:0019 Aug 2011 12:0005 Aug 2011 14:00 Notice
4/068/069Surgical21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
3/068/069Medicine21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
2/068/069Lab Chemical21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
1/068/069Printing21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
14 / 067 /68Supply and Installation of the Biomedical Instruments31 May 2011 16:0006 Jun 2011 16:0007 Jun 2011 12:0007 Jun 2011 14:00 Notice
15/067/68Rental Service of Shopping Complex04 May 2011 17:0018 May 2011 17:0019 May 2011 12:0019 May 2011 14:00 Notice
14/067/68Supply and Installation of Biomedical Instrumentation04 May 2011 17:0018 May 2011 17:0019 May 2011 12:0019 May 2011 14:00 Notice

Quotation

Tenders and Quotation Line items

.

Feedback

Fields with * are required


Contact Information

Address:
Bharatpur hospital, Chitwan

Contact Person:
Liladhar Poudel

Telephone:
d

Email:
info@bharatpurhospital.gov.np