User Name:
 
Password:
 
 
Forgot Password
Sign Up for Your New Account
 
 
 
 
 
 
Forgot Your Password?
Enter your User Name to receive your password.
 

Bharatpur Hospital, Chitwan.

Tenders

CodeTitlePublished DateLast PurchaseLast SubmissionOpening Date Notice
75,079/080सहजीकरण संस्था छनौटको लागि प्राविधिक प्रस्ताव आब्हान गरिएको ।06 Jun 2023 16:0005 Jul 2023 16:0006 Jul 2023 12:0006 Jul 2023 13:00 Notice
74,079/080लौण्ड्रि मेशिन मार्फत कपडा धुलाइ गर्ने कार्य ।06 Jun 2023 16:0005 Jul 2023 16:0006 Jul 2023 12:0006 Jul 2023 13:00 Notice
68,079/080अस्पतालवाट निस्कने पुन प्रयोग गर्न सकिने सामानहरु वोलकवोल गरी वढावढमा दिने कार्य ।06 May 2023 16:0004 Jun 2023 16:0005 Jun 2023 12:0005 Jun 2023 13:00 Notice
67,079/080निर्माणाधिन स्पाइनल भवनमा ग्रावेलीङ्ग गर्ने कार्य18 Apr 2023 16:0017 May 2023 16:0018 May 2023 12:0018 May 2023 13:00 Notice
60,079/080सटर भाडामा दिने कार्य ।20 Mar 2023 16:0003 Apr 2023 16:0004 Apr 2023 12:0004 Apr 2023 13:00 Notice
60,079/080सटर भाडामा दिने कार्य ।10 Feb 2023 16:0012 Mar 2023 16:0013 Mar 2023 12:0013 Mar 2023 13:00 Notice
59,079/080चमेना गृह संचालनको लागि भाडा वढावढ गरी भाडामा दिने कार्य ।10 Feb 2023 16:0012 Mar 2023 16:0013 Mar 2023 12:0013 Mar 2023 13:00 Notice
32,079/080पार्किङ क्षेत्र भाडामा लगाउनको लागि जारी गरिएको भाडा वढावढ समवन्धि सुचना ।02 Nov 2022 16:0016 Nov 2022 16:0017 Nov 2022 12:0017 Nov 2022 13:00 Notice
14,079/080कुरुवा घरमा क्यान्टिन संचालन गर्न पुर्वाधार निर्माण कार्य23 Aug 2022 16:0021 Sep 2022 16:0022 Sep 2022 12:0022 Sep 2022 13:00 Notice
09,079/080अस्पतालको गेट निर्माण लगाएतका कार्य20 Jul 2022 16:0018 Aug 2022 16:0021 Aug 2022 12:0021 Aug 2022 13:00 Notice
03,079/080पार्किङ क्षेत्र भाडामा लगाउनको लागि जारी गरिएको भाडा वढावढ समवन्धि सुचना ।21 Jun 2022 16:0020 Jul 2022 16:0021 Jul 2022 12:0021 Jul 2022 13:00 Notice
01, 078/079 लिलाम विक्रिअस्पतालको पुरानो स्टोर भवन लिलाम विक्रि कार्य ।27 Apr 2022 16:0026 Apr 2022 16:0018 May 2022 12:0018 May 2022 13:00 Notice
76,078/079लौण्ड्रि मेशिन मार्फत कपडा धुलाइ गर्ने कार्य ।21 Apr 2022 16:0020 May 2022 16:0022 May 2022 12:0022 May 2022 13:00 Notice
75,078/079प्रसुती वार्ड र ओ.टि.कक्ष विस्तार11 Apr 2022 16:0010 May 2022 16:0011 May 2022 12:0011 May 2022 13:00 Notice
५८ ,०७८।०७९नयाँ ब्याट्री खरिद तथा पुरानो ब्याट्री विक्रि08 Feb 2022 00:0022 Feb 2022 17:0023 Feb 2022 12:0023 Feb 2022 13:00 Notice
५२, ०७८।०७९ढल निर्माण जन्य कार्य11 Jan 2022 10:0009 Feb 2022 17:0010 Feb 2022 12:0010 Feb 2022 13:00 Notice
66, 077/078PPE Set Chinese20 May 2021 16:0003 Jun 2021 16:0004 Jun 2021 12:0004 Jun 2021 13:00 Notice
65, 077/078फर्निचरजन्य सामान20 May 2021 16:0003 Jun 2021 16:0004 Jun 2021 12:0004 Jun 2021 13:00 Notice
47,077/078ओ.टि.टेवल मर्मत21 Apr 2021 16:0005 May 2021 16:0006 May 2021 12:0006 May 2021 13:00 Notice
370003102ओ.टि.टेवल मर्मत17 Feb 2021 16:0018 Mar 2021 16:0019 Mar 2021 12:0019 Mar 2021 13:00 Notice
50, 076/077 Re-Tenderक्वारेनटाइन आवश्यकता सम्वन्धि सूचना06 Aug 2020 16:0020 Aug 2020 16:0021 Aug 2020 12:0021 Aug 2020 13:00 Notice
370003102प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धि सुचना ।23 Jul 2020 12:0006 Aug 2020 12:0006 Aug 2020 12:0006 Aug 2020 13:00 Notice
50, 076/077क्वारेनटाइन आवश्यकता सम्वन्धि सूचना11 Jul 2020 16:0026 Jul 2020 16:0027 Jul 2020 12:0027 Jul 2020 13:00 Notice
42, 076/077काेभिड १९ राेकथामकाे लागि मास्क ग्लाेव्स सप्लाइ कार्य05 May 2020 16:0011 May 2020 16:0012 May 2020 12:0012 May 2020 13:00 Notice
43, 076/077काेभिड 19 राेकथामका लागि PPE Set र Comfort gown with knit cuffs खरिद कार्य05 May 2020 16:0011 May 2020 16:0012 May 2020 12:0012 May 2020 13:00 Notice
33, 076/077Convex Transducer Probe Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
30, 076/077(Re- Tender)RVG Sensor System Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
370003102Tympanometer Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
370003102Ultrasonic Scaler(Dental) Purchase05 May 2020 16:0019 May 2020 16:0020 May 2020 12:0020 May 2020 13:00 Notice
370003102 काेभिड १९ राेकथामकाे लागि PPE सप्लाइ कार्य16 Apr 2020 16:0022 Apr 2020 16:0023 Apr 2020 12:0023 Apr 2020 13:00 Notice
370003102काेभिड १९ राेकथामकाे लागि मास्क ग्लाेव्स सप्लाइ कार्य16 Apr 2020 16:0022 Apr 2020 16:0023 Apr 2020 12:0023 Apr 2020 13:00 Notice
370003102काठ दाउरा लिलाम विक्रीकाे सुचना 03 Apr 2020 16:0009 Apr 2020 16:0010 Apr 2020 12:0010 Apr 2020 13:00 Notice
370003102कपडा धुलाइ कार्य21 Mar 2020 17:0019 Apr 2020 17:0020 Apr 2020 12:0020 Apr 2020 14:00 Notice
370003102काठ दाउरा लिलाम विक्रीकाे सुचना 03 Mar 2020 16:0023 Mar 2020 16:0024 Mar 2020 12:0024 Mar 2020 13:00 Notice
370003102अस्पताल भवनहरु रंगराेगन कार्य03 Mar 2020 16:0001 Apr 2020 16:0002 Apr 2020 12:0002 Apr 2020 13:00 Notice
370003102फाेहाेर ब्यवस्थापनकाे लागि आवश्यक भवन निर्माण कार्य01 Feb 2020 16:0001 Mar 2020 16:0002 Mar 2020 12:0002 Mar 2020 13:00 Notice
370003102निर्माण मर्मत संभार तथा रंगराेगन कार्य30 Jan 2020 16:0013 Feb 2020 16:0014 Feb 2020 12:0014 Feb 2020 13:00 Notice
370003102निर्माण मर्मत संभार तथा रंगराेगन कार्य13 Jan 2020 16:0027 Jan 2020 16:0028 Jan 2020 12:0028 Jan 2020 13:00 Notice
370003102लिलाम विक्रिको दरभाउपत्र सम्वन्धि सूचना17 Dec 2019 16:0016 Dec 2019 16:0007 Jan 2020 12:0007 Jan 2020 13:00 Notice
370003102घरभाडामा(Shatter) दिने कार्य19 Oct 2019 17:0003 Nov 2019 17:0004 Nov 2019 12:0004 Nov 2019 14:00 Notice
35-370-02मेडिकल अक्सिजन ग्यास सप्लाइ कार्य05 Aug 2019 17:0019 Aug 2019 17:0020 Aug 2019 12:0020 Aug 2019 14:00 Notice
35-370-02जेरियाट्रिक वार्डकाे लागि आवश्यक अाैषधि तथा सर्जिकल जन्य सामान सप्लाइ कार्य22 Apr 2019 17:0006 May 2019 17:0007 May 2019 12:0007 May 2019 14:00 Notice
35-370-02Surgical Globs Purchase04 Feb 2019 17:0018 Feb 2019 17:0019 Feb 2019 12:0019 Feb 2019 14:00 Notice
35-370-02कपडा धुलाइ कार्य16 Jan 2019 17:0014 Feb 2019 17:0015 Feb 2019 12:0015 Feb 2019 14:00 Notice
35-370-02पार्किङ कार्य भाडा लगाउन भाडा वढावढ गर्ने सम्वन्धि सुचना29 Dec 2018 17:0013 Jan 2019 17:0014 Jan 2019 12:0014 Jan 2019 14:00 Notice
35-370-02घरभाडामा(Shatter) दिने कार्य11 Dec 2018 17:0009 Jan 2019 17:0010 Jan 2019 12:0010 Jan 2019 14:00 Notice
35-370-02Desktop Computer14 Nov 2018 17:0028 Nov 2018 17:0029 Nov 2018 12:0029 Nov 2018 14:00 Notice
370033101Title19 Sep 2018 17:0003 Oct 2018 17:0004 Oct 2018 12:0004 Oct 2018 14:00 Notice
370033101Desktop Computer31 Aug 2018 17:0014 Sep 2018 17:0016 Sep 2018 12:0016 Sep 2018 14:00 Notice
35-370-02Camera Head & Coupler03 Aug 2018 17:0009 Aug 2018 17:0010 Aug 2018 12:0010 Aug 2018 14:00 Notice
35-370-02Camera Head & Coupler03 Jul 2018 17:0017 Jul 2018 17:0018 Jul 2018 12:0018 Jul 2018 14:00 Notice
41.074.075 secondCTVS Instruments25 May 2018 13:0001 Jun 2018 13:0001 Jun 2018 14:0001 Jun 2018 15:00 Notice
41.074.075CTVS Instruments17 Apr 2018 17:0001 May 2018 17:0002 May 2018 12:0002 May 2018 14:00 Notice
11.074.075 re tenderल्याव केमिकलजन्य सामान (Mispa I2)26 Dec 2017 17:0001 Jan 2018 17:0002 Jan 2018 12:0002 Jan 2018 14:00 Notice
26.074.075 re tenderअक्सिजन ग्यास पाइपलाइन विस्तार (Technical Specification of Copper Pipes, Fittings and Brackets) सम्बन्धी काेर्यकाे सूचना15 Dec 2017 17:0021 Dec 2017 17:0022 Dec 2017 12:0022 Dec 2017 14:00 Notice
31.074.075राशन अापूति सम्बन्धी काय 074.07514 Dec 2017 17:0012 Jan 2018 17:0014 Jan 2018 12:0014 Jan 2018 14:00 Notice
30.074.075 re tenderलाैन्डी मेशिनबाट (Hospital Laundry Unit including washing machine 50 kg, hydro extractor 30kg, dryer 35 kg)कपडा धुलाइ कायकाे बाेलपत्र14 Dec 2017 17:0028 Dec 2017 17:0029 Dec 2017 12:0029 Dec 2017 14:00 Notice
30.074.075Hospital Laundry Unit including washing machine 50 kg, hydro extractor 30kg, dryer 35 kg28 Nov 2017 17:0013 Dec 2017 17:0012 Dec 2017 12:0013 Dec 2017 14:00 Notice
18.074.075Lab Chemical For Mindre Hematology Analyzer BC-5380 10 Nov 2017 17:0024 Nov 2017 17:0026 Nov 2017 12:0026 Nov 2017 14:00 Notice
17.074.075 Re tenderLab Chemical For Biochemistry Analyzer of BS-480 10 Nov 2017 17:0024 Nov 2017 17:0026 Nov 2017 12:0026 Nov 2017 14:00 Notice
29.074.075LED TV 42" खरिद सम्बन्धी कायकाे सूचना03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 14:00 Notice
28.074.075एअर कन्डिसन खरिद सम्बन्धी सूचना 03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 14:00 Notice
27.074.075कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरि सम्बन्धी कायकाे सूचना03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 17:00 Notice
26.074.075अक्सिजन ग्यास पाइपलाइन विस्तार काय सम्बन्धी सूचना03 Nov 2017 17:0017 Nov 2017 17:0019 Nov 2017 12:0019 Nov 2017 14:00 Notice
25.074.075अस्पतालकाे लागि अावश्यक फनिचरजन्य सामानहरूकाे टेन्डर notice18 Oct 2017 17:0001 Nov 2017 17:0002 Nov 2017 12:0002 Nov 2017 14:00 Notice
24.074.075यस अस्पतालकाे लागि अावश्यक फनिर्चरजन्य सामानहरूकाे बाेलपत्र19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
20.074.075 re tenderCT Scan Film (14"x17") Konika Printer Compatible 19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
19.074.075 re tenderLab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) Lab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) 19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
19.074.075 re tenderLab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) Lab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) 19 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
23.074.075Haemodialosis मेशिनकाे लागि अावश्यक केमिकलजन्य सामानकाे सूचना13 Sep 2017 17:0012 Oct 2017 17:0013 Oct 2017 12:0013 Oct 2017 14:00 Notice
13.074.075नियाेन काेडेन हेमाटाेलाेजि मेशिनकाे लागि अावश्यक ल्याव केमिकलजन्य सामानहरूकाे पुन टेन्डर13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
11.074.075ल्याव केमिकलजन्य सामान (Mispa I2)13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
10.074.075FCR Capsula-XL II and Fugi Printer Dry Pix Plus एक्सरे फुजी CR System काे (Dry Laser Film)13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
21.074.075Bed side Patient Monitor13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
22.74.075Fowler Bed (Patient Bed)13 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 17:0004 Oct 2017 12:0004 Oct 2017 14:00 Notice
02.074.075 पून टेन्डरअान्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडिकाे सटर भाडामा सम्बन्धी सूचना02 Sep 2017 17:0008 Sep 2017 17:0010 Sep 2017 12:0010 Sep 2017 14:00 Notice
18.074.075Lab Chemical For Mindre Hematology Analyzer BC-5380 28 Aug 2017 17:0026 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 12:0003 Oct 2017 12:00 Notice
17.074.075Lab Chemical For Biochemistry Analyzer of BS-480 28 Aug 2017 17:0026 Sep 2017 17:0003 Oct 2017 12:0003 Oct 2017 14:00 Notice
20.074.075CT Scan Film (14"x17") Konika Printer Compatible 28 Aug 2017 17:0011 Sep 2017 17:0012 Sep 2017 12:0012 Sep 2017 14:00 Notice
19.074.075Lab Chemical For ABG Machine (Radio meter model flex 80) 28 Aug 2017 17:0011 Sep 2017 17:0012 Sep 2017 12:0012 Sep 2017 14:00 Notice
16.074.075भवन निमार्णा गरी क्यान्टिन तथा प्राेभिजनल स्टाेस संचालन गने सम्बन्धी सूचना09 Aug 2017 17:0023 Aug 2017 17:0024 Aug 2017 12:0024 Aug 2017 14:00 Notice
02.074.075अान्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडिकाे सटर भाडामा सम्बन्धी सूचना14 Aug 2017 17:0029 Aug 2017 17:0030 Aug 2017 12:0030 Aug 2017 14:00 Notice
16.074.075मेडिकल अक्सिजन अापुर्ति सम्बन्धी सूचना26 Jul 2017 17:0024 Aug 2017 17:0025 Aug 2017 12:0025 Aug 2017 14:00 Notice
02.074.075अान्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडिकाे सटर भाडामा सम्बन्धी सूचना30 Jun 2017 17:0030 Jul 2017 17:0031 Jul 2017 12:0031 Jul 2017 14:00 Notice
54.073.074Construction of Laundry House 23 Jun 2017 17:0008 Jul 2017 17:0009 Jul 2017 12:0009 Jul 2017 14:00 Notice
01/074/075सरसफाइ सम्बन्धी काय30 Jun 2017 17:0030 Jul 2017 17:0031 Jul 2017 12:0031 Jul 2017 14:00 Notice
53.073.074Entire Building Networking जडान सम्बन्धी काय05 May 2017 17:0019 May 2017 17:0021 May 2017 12:0021 May 2017 14:00 Notice
42.073.074Diathermy Machine10 Apr 2017 17:0010 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
17.073.074 Re TenderInfusion Pump17 Apr 2017 17:0002 May 2017 17:0003 May 2017 12:0003 May 2017 14:00 Notice
43.73.074Camera unit and gyne laparoscopy instrument 10 Apr 2017 17:0010 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
52.073.074Road in front of Administration and from existing OPD to Doctor's Quarters14 Apr 2017 17:0029 Apr 2017 17:0030 Apr 2017 12:0030 Apr 2017 14:00 Notice
51.073.074President's Cabin & Meeting Hall on 2nd Floor of Existing O.P.D. Building14 Apr 2017 17:0014 May 2017 17:0015 May 2017 12:0015 May 2017 14:00 Notice
50.073.074Extension of O.P.D. Building14 Apr 2017 17:0014 May 2017 17:0015 May 2017 12:0015 May 2017 14:00 Notice
32.073.074Medical Waste sterilization system with integrated shredder. Capacity 100 kg/hr10 Apr 2017 17:0025 Apr 2017 17:0026 Apr 2017 12:0026 Apr 2017 14:00 Notice
48.073.074Autoclave machine 400 ltr10 Apr 2017 17:0010 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
47.073.074Mortuary freezer(15 bodies)10 May 2017 17:0013 May 2017 17:0011 May 2017 12:0011 May 2017 14:00 Notice
04.072.073आल्मुनियम पार्टेशन,रगैरोगन तथा ईलेक्ट्रिक सम्बन्धि कार्य 19 Oct 2016 17:0003 Nov 2016 17:0004 Nov 2016 12:0004 Nov 2016 14:00 Notice
03/073/74Semi Automatic Microtome Machine07 Oct 2016 17:0022 Oct 2016 17:0023 Oct 2016 12:0023 Oct 2016 14:00 Notice
02/073/74PABX System with accessory (Intercom)07 Oct 2016 17:0022 Oct 2016 17:0023 Oct 2016 12:0023 Oct 2016 14:00 Notice
47.72.73 Re tenderPortable X-ray Machine काे सुचना05 Aug 2016 17:0020 Aug 2016 17:0021 Aug 2016 12:0021 Aug 2016 14:00 Notice
60.72.73 Re tenderMISPA-I2 मा लाग्ने केमिकल्सकाे सूचना05 Aug 2016 17:0020 Aug 2016 17:0021 Aug 2016 12:0021 Aug 2016 14:00 Notice
01/073/74Hi-wall split AC-Heat & Cool काे सूचना05 Aug 2016 17:0020 Aug 2016 17:0021 Aug 2016 12:0021 Aug 2016 14:00 Notice
69.72.73फामेर्सी सन्चालनकाे लागि अावश्यक सजिर्कलजन्य सामानहरूकाे सूचना13 Jun 2016 17:0012 Jul 2016 17:0013 Jul 2016 12:0013 Jul 2016 14:00 Notice
68.72.73फामेर्सी सन्चालनकाे लागि अाैषाधिजन्य सामानहरूकाे सूचना13 Jun 2016 17:0012 Jul 2016 17:0013 Jul 2016 12:0013 Jul 2016 14:00 Notice
70.72.73अस्पतालकाे जेरियाटिक वाड सन्चालनकाे लागि अावश्यक मेशिनरी उपकरणा तथा विविध सामानहरू18 Jun 2016 17:0025 Jun 2016 17:0026 Jun 2016 12:0026 Jun 2016 14:00 Notice
67.72.73सरसफाइकमी अापुति सम्बन्धी सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
66.72.73सुरक्षाकमी अापुति सम्बन्धि सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
65.72.73कायालयजन्य स्टेशनरी सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
64.72.73सरसफाइजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
63.72.73कपडाजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
62.72.73छपाइजन्य स्टेशनरी सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
61.72.73सजिर्कलजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
60.72.73MISPA-I2 मा लाग्ने केमिकल्सकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
59.72.73ल्याव केमिकल्स जन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
583.72.73नियाेन काेडेन हेमाटाेलाेजि मेशिनमा लाग्ने केमिकल्सजन्य सामानकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
57.72.73Immuno Assay Analyzer machine मा लाग्ने Compatible ल्याव केमिकल्सजन्य सामानकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 17:00 Notice
56.72.73अाैषाधीजन्य सामानहरूकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
53.72.73मेडिकल अक्सिजनजन्य सामानकाे सूचना06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
53.72.73USG and Dental जन्य सामानहरू06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
54.72.73Fuji CR system मा Compatible Dry लेजर Film06 Jun 2016 17:0005 Jul 2016 17:0006 Jul 2016 12:0006 Jul 2016 14:00 Notice
CT/ICB/2072-73-1128 Slice CT Scan Machine23 May 2016 17:0006 Jul 2016 17:0007 Jul 2016 12:0007 Jul 2016 14:00 Notice
52.72.73अाखा अस्पताल नजिक रहेकाे सपिङ कम्प्लेक्स23 May 2016 17:0006 Jun 2016 17:0007 Jun 2016 12:0007 Jun 2016 14:00 Notice
51.72.73अान्तरिक राजश्व कायालय अगाडिकाे सपिङ कम्प्लेक्स23 May 2016 17:0006 Jun 2016 17:0007 Jun 2016 12:0007 Jun 2016 14:00 Notice
50.72.73नसिङ कलेजमा अाल्माेनियम पाटेृशन काय23 May 2016 17:0006 Jun 2016 17:0007 Jun 2016 12:0007 Jun 2016 14:00 Notice
49.72.73Haemodialysis Machine with RO plant 23 May 2016 17:0021 Jun 2016 17:0022 Jun 2016 12:0022 Jun 2016 14:00 Notice
48.72.73High Frequency 500mA X-ray Machine23 May 2016 17:0021 Jun 2016 17:0022 Jun 2016 12:0022 Jun 2016 14:00 Notice
47.72.73Portable X-ray Machine23 May 2016 17:0021 Jun 2016 17:0022 Jun 2016 12:0022 Jun 2016 14:00 Notice
46.72.73Cupper Cable & Change over Switch 23 May 2016 17:0014 Jun 2016 17:0015 Jun 2016 12:0015 Jun 2016 14:00 Notice
43.72.73वृदवृदा वाडकाे लागि अावश्यक अाैषाधी खरिद सम्बन्धी सूचना19 Mar 2016 17:0018 Apr 2016 17:0019 Apr 2016 12:0019 Apr 2016 14:00 Notice
44.72.73Hi-wall split AC-Heat & Cool19 Mar 2016 12:0027 Mar 2016 12:0027 Mar 2016 12:0027 Mar 2016 14:00 Notice
45.72.73जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना19 Mar 2016 17:0018 Apr 2016 17:0019 Apr 2016 12:0019 Apr 2016 14:00 Notice
38.72.73Video Arthroscopy खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 17:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
42.72.73ERCP System खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 17:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
40.72.73Cardiac probe & Color Doppler खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 17:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
41.72.73Delivery Bed खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 14:00 Notice
39.72.73Autoclave Machine खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0020 Mar 2016 17:0021 Mar 2016 12:0021 Mar 2016 14:00 Notice
05.72.73 Retenderजेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 14:00 Notice
37.072.73Audio meter खरिद सम्बन्धी सूचना18 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 12:0025 Feb 2016 14:00 Notice
36.072.73Oxygen Gas Pipeline and Manifold System सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0028 Feb 2016 17:0029 Feb 2016 12:0029 Feb 2016 14:00 Notice
35.72.73Ultrasound Machine खरिद सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0028 Feb 2016 17:0029 Feb 2016 12:0029 Feb 2016 14:00 Notice
34.072.73Cauttry Machine खरिद सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0028 Feb 2016 17:0029 Feb 2016 12:0029 Feb 2016 14:00 Notice
37.072.73Audio meter खरिद सम्बन्धी सूचना30 Jan 2016 17:0014 Feb 2016 17:0015 Feb 2016 12:0015 Feb 2016 14:00 Notice
33.72.73NICU Ventilator खरिद सम्बन्धी सूचना11 Jan 2016 17:0011 Feb 2016 17:0012 Feb 2016 12:0012 Feb 2016 14:00 Notice
32.72.73बायाे ग्यास प्लान्ट निमाण सम्बन्धी सूचना २५ घन मि.11 Jan 2016 17:0017 Jan 2016 17:0018 Jan 2016 12:0018 Jan 2016 14:00 Notice
05.72.73 Retenderजेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना11 Jan 2016 17:0026 Jan 2016 17:0027 Jan 2016 12:0027 Jan 2016 14:00 Notice
31.7273गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायक टिम प्रदायक टिम करार गरी २४ घण्टा CEONC सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धी23 Dec 2015 12:0006 Jan 2016 17:0007 Jan 2016 12:0007 Jan 2016 14:00 Notice
30.72.73कपडा धुलाइ सम्बन्धी कायकाे बाेलपत्र फाराम12 Dec 2015 17:0010 Jan 2016 17:0011 Jan 2016 12:0011 Jan 2016 14:00 Notice
29.72.73राशन खरीद सम्बन्धी कायर्काे बाेलपत्र फाराम12 Dec 2015 17:0010 Jan 2016 17:0011 Jan 2016 12:0011 Jan 2016 14:00 Notice
26.72.73Electronic Transformer02 Nov 2015 18:0001 Dec 2015 18:0002 Dec 2015 12:0002 Dec 2015 14:00 Notice
28.72.73Upper GI Scope with 21’’ High resolution LED Monitor09 Nov 2015 18:0015 Nov 2015 18:0016 Nov 2015 12:0016 Nov 2015 14:00 Notice
27.72.73Joint Bridge Construction02 Nov 2015 18:0001 Dec 2015 18:0002 Dec 2015 12:0002 Dec 2015 14:00 Notice
25.72.73फर्निचर जन्य 02 Nov 2015 18:0016 Nov 2015 18:0018 Nov 2015 12:0018 Nov 2015 14:00 Notice
01.72.73 reछपाइजन्य सामानहरूकाे सातदिने सूचना02 Nov 2015 17:0008 Nov 2015 17:0009 Nov 2015 12:0009 Nov 2015 14:00 Notice
24.72.73Computer and Laptop19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
23.72.73Bed side Monitor with IBP&ETCO219 Oct 2015 17:0018 Nov 2015 17:0019 Nov 2015 12:0019 Nov 2015 14:00 Notice
22.72.73Emergency Drug Cupboard19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
21.72.73Shifiting Trolly19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
20.72.73Dressing Trolly (Advance)19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
19.72.73Medicine Trolly19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
18.72.73Patient Trolly19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
17.72.73Cardiac Table19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
16.72.73Bedside Locker19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
15.72.73General Bed 19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
14.72.73Infusion Pump19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
13.72.73Syringe Pump19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
12.72.73OT Table (Tipping Table)19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
11.72.73OT Light19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
10.72.73ECG Machine(12 Channel)19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
09.72.73Central Monitor19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
08.72.73Emergency Bed19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
07.72.73ICU Bed19 Oct 2015 17:0002 Nov 2015 17:0003 Nov 2015 12:0003 Nov 2015 14:00 Notice
06.72.73Patient Monitor 6 para19 Oct 2015 17:0018 Nov 2015 17:0019 Nov 2015 12:0019 Nov 2015 14:00 Notice
05.72.73जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी सूचना30 Sep 2015 17:0029 Oct 2015 17:0030 Oct 2015 12:0030 Oct 2015 14:00 Notice
02.72.73USG र डेन्टल एक्सरेजन्य सामानहरू30 Sep 2015 17:0014 Oct 2015 17:0015 Oct 2015 12:0015 Oct 2015 14:00 Notice
01.72.73छपाइजन्य सामानहरू30 Sep 2015 17:0014 Oct 2015 17:0015 Oct 2015 12:0015 Oct 2015 14:00 Notice
04.072.73Fully Automatic Bio Chemistry एनलाइजर मेशिनमा प्रयाेग हुने केमिकलजन्य सामानहरू11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
03.72.73मेडिकल अक्सिजन11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
02.72.73USG र डेन्टल एक्सरेजन्य सामानहरू11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
01.72.73छपाइजन्य सामानहरू11 Aug 2015 17:0009 Sep 2015 17:0010 Sep 2015 12:0010 Sep 2015 14:00 Notice
40.71.72हेमाटाेलाेजि मेशिनमा प्रयाेगमा अाउने केमिकलकाे टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
39.071.72एनलाइजरकाे केमिकल सम्बन्धी टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
38.71.72कपडाजन्य सामानकाे टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
37.71.72सरसफाइ सम्बन्धी टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
36.71.72स्टेशनरी सम्बन्धी कायकाे टेन्डर30 Jun 2015 17:0029 Jul 2015 17:0030 Jul 2015 12:0030 Jul 2015 14:00 Notice
35/071.072Dry Laser Film16 Jun 2015 17:0015 Jul 2015 17:0016 Jul 2015 12:0016 Jul 2015 14:00 Notice
34/071.072सटर कबल बाेलपत्र फाराम13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
33/071.072ल्याव केमिकल्स सामानकाे बाेलपत्र13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
32/071.072गरिब निशुल्क तथा अामा सुरक्षाा तफ सजिर्कल सामानकाे बाेलपत्र13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
31/071.72Medicine13 Jun 2015 17:0012 Jul 2015 17:0013 Jul 2015 12:0013 Jul 2015 14:00 Notice
30/071/072Sanatation Tender Notice03 Jun 2015 17:0017 Jun 2015 17:0018 Jun 2015 12:0018 Jun 2015 14:00 Notice
29/071/072Security Tender Notice03 Jun 2015 17:0017 Jun 2015 17:0018 Jun 2015 12:0018 Jun 2015 14:00 Notice
28/071/072बृद्धवृद्धा वार्डको लागि आवश्यक औषधी18 Mar 2015 17:0016 Apr 2015 17:0019 Apr 2015 12:0019 Apr 2015 14:00 Notice
27/071/072Electric Digital Vacuum Delivery Machine 24 Feb 2015 17:0010 Mar 2015 17:0011 Mar 2015 12:0011 Mar 2015 14:00 Notice
26/071/072Infusion Pump24 Feb 2015 17:0010 Mar 2015 17:0011 Mar 2015 12:0011 Mar 2015 14:00 Notice
25/071/072Syringe Pump 24 Feb 2015 17:0010 Mar 2015 17:0011 Mar 2015 12:0011 Mar 2015 14:00 Notice
24/071/072Infant Incubator24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0026 Mar 2015 14:00 Notice
23/071/72Anesthesia Machine24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0026 Mar 2015 14:00 Notice
22/071/072Fully Automatic Biochemistry Analyzer24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0025 Mar 2015 14:00 Notice
21/071/072NICU Ventilator24 Feb 2015 17:0025 Mar 2015 17:0026 Mar 2015 12:0026 Mar 2015 14:00 Notice
20-071-723 Channel ECG Machine02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
19-071-72Defibrillator02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
18-071-72Patient Monitor-5 Parameters02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
17-071-726 or 12 Channel ECG Machine02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
16-071-72Patient Monitor 6 Parameters02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
15-071-72USC Machine with color Doppler02 Feb 2015 17:0003 Mar 2015 17:0004 Mar 2015 12:0004 Mar 2015 14:00 Notice
14-071-72बृद्धवृद्धा वार्डको लागि आवश्यक औषधी23 Jan 2015 15:0022 Feb 2015 15:0023 Feb 2015 12:0023 Feb 2015 14:00 Notice
09/071/72कपडा खरीद सम्बन्धी 08 Dec 2014 17:0007 Jan 2015 13:0007 Jan 2015 12:0007 Jan 2015 14:00 Notice
08/071/72राशन खरीद सम्बन्धी 08 Dec 2014 17:0007 Jan 2015 13:0007 Jan 2015 12:0007 Jan 2015 14:00 Notice
13/071/72O.T Table04 Nov 2014 17:0018 Nov 2014 17:0019 Nov 2014 12:0019 Nov 2014 14:00 Notice
13/071/72O.T Table19 Sep 2014 17:0008 Oct 2014 17:0009 Oct 2014 12:0009 Oct 2014 14:00 Notice
12/071/72Fully Automated Bio-Chemistry Analyzer Machine19 Sep 2014 17:0019 Oct 2014 17:0020 Oct 2014 12:0020 Oct 2014 14:00 Notice
11/071/72Vacutainer for Laboratory19 Aug 2014 17:0017 Sep 2014 17:0018 Sep 2014 12:0018 Sep 2014 14:00 Notice
10/071/72Cleanliness related materials07 Aug 2014 17:0021 Aug 2014 17:0022 Aug 2014 12:0022 Aug 2014 14:00 Notice
9/071/72x-ray & Chemicals07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
8/071/72Medical Oxygen07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
7/071/72Purchase of Clothes07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
6/071/72Stationery07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
5/071/72Printing related works07 Aug 2014 17:0005 Sep 2014 17:0008 Sep 2014 12:0008 Sep 2014 14:00 Notice
4/071/72Free Surgical items for Poor Patients25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
3/071/72Free Medicine for Poor Patients25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
2/071/72Medicine & Surgical items for Aama Surakcha Programme25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
1/071/72Lab & Chemicals25 Jul 2014 17:0024 Aug 2014 17:0025 Aug 2014 12:0025 Aug 2014 14:00 Notice
16/070/71Sanitation and Cleanliness27 Jun 2014 17:0011 Jul 2014 17:0013 Jul 2014 12:0013 Jul 2014 14:00 Notice
15/070/71Security Related Works27 Jun 2014 17:0011 Jul 2014 17:0013 Jul 2014 12:0013 Jul 2014 14:00 Notice
14/070/71Geriatric ward Machinery equipments28 May 2014 17:0026 Jun 2014 17:0027 Jun 2014 12:0027 Jun 2014 14:00 Notice
13/070/71CR Cassette Imagine Plate28 May 2014 17:0011 Jun 2014 17:0012 Jun 2014 12:0012 Jun 2014 14:00 Notice
12/070/71C-arm Machine01 May 2014 17:0030 May 2014 17:0001 Jun 2014 12:0001 Jun 2014 14:00 Notice
11/070/71Full Automated Bio-Chemistry Analyzer01 May 2014 17:0030 May 2014 17:0001 Jun 2014 12:0001 Jun 2014 14:00 Notice
10/070/71Shopping Shutters on Rent17 Apr 2014 17:0002 May 2014 17:0004 May 2014 12:0004 May 2014 14:00 Notice
9/070/71Washing Clothes30 Nov 2013 16:0029 Dec 2013 16:0031 Dec 2013 12:0031 Dec 2013 14:00 Notice
8/070/71Rasan Purchase30 Nov 2013 16:0029 Dec 2013 16:0031 Dec 2013 12:0031 Dec 2013 14:00 Notice
7/070/71Fully Automated Bio Chemistry Analyzer23 Oct 2013 16:0021 Nov 2013 16:0022 Nov 2013 12:0022 Nov 2013 14:00 Notice
6/070/71Purchase of Clothes05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
5/070/71X-ray Films & Chemicals05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
4/070/71Cleanliness Related Materials05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
3/070/71Stationery05 Sep 2013 17:0019 Sep 2013 17:0020 Sep 2013 12:0020 Sep 2013 14:00 Notice
2/070/71Printing Related Works05 Sep 2013 17:0004 Oct 2013 17:0006 Oct 2013 12:0006 Oct 2013 14:00 Notice
1/070/71Lab & Chemicals05 Sep 2013 17:0004 Oct 2013 17:0006 Oct 2013 12:0006 Oct 2013 14:00 Notice
9/069/70Medical Oxygen26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
8/069/70Surgical Items26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
7/069/70 Medicine for Poor Patients26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
6/069/70 Medicine for Aama Suraksha Programme26 Jun 2013 17:0025 Jul 2013 17:0026 Jul 2013 12:0026 Jul 2013 14:00 Notice
5/069/70Sanitation and Cleanliness04 Jun 2013 17:0018 Jun 2013 17:0019 Jun 2013 12:0019 Jun 2013 14:00 Notice
4/069/70Security Related Works04 Jun 2013 17:0018 Jun 2013 17:0019 Jun 2013 12:0019 Jun 2013 14:00 Notice
3/069/70Washing Clothes23 Nov 2012 17:0023 Dec 2012 17:0024 Dec 2012 12:0024 Dec 2012 14:00 Notice
2/069/70Rashan Purchase23 Nov 2012 17:0023 Dec 2012 17:0024 Dec 2012 12:0024 Dec 2012 14:00 Notice
1/069/70Aluminium Partition of B Block 2nd Floor06 Sep 2012 17:0005 Oct 2012 17:0007 Oct 2012 12:0007 Oct 2012 14:00 Notice
34/ 068 /69Fixed 500mA High Frequency X-Ray05 Jul 2012 17:0005 Aug 2012 17:0006 Aug 2012 12:0006 Aug 2012 14:00 Notice
33/ 068 /69Fully Automated Immunoassay Analyzer05 Jul 2012 17:0005 Aug 2012 17:0006 Aug 2012 12:0006 Aug 2012 14:00 Notice
32/068/69Stationery04 Jul 2012 17:0018 Jul 2012 17:0019 Jul 2012 12:0019 Jul 2012 14:00 Notice
31/068/69Cleanliness & Sanitation04 Jul 2012 17:0018 Jul 2012 17:0019 Jul 2012 12:0019 Jul 2012 14:00 Notice
30/068/69Clothing04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
29/068/69X-ray Films & Chemicals04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
28/068/69Printing04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
27/068/69Surgical04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
26/068/69Medicines04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
25/068/69Lab and Chemicals04 Jul 2012 17:0003 Aug 2012 17:0005 Aug 2012 12:0005 Aug 2012 14:00 Notice
24/068/69Construction of Shopping Shutters02 Jul 2012 17:0031 Jul 2012 17:0001 Aug 2012 12:0001 Aug 2012 14:00 Notice
23/068/69Construction of Block 'B' (2nd Floor)02 Jul 2012 17:0031 Jul 2012 17:0001 Aug 2012 12:0001 Aug 2012 14:00 Notice
22/068/069Auto Clave Machine (Heavy)21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
21/068/069USG Machine with Colour Doppler with 3 probe (Curvilinier,Superficial,TVS)21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
20/068/069Comuterized Radiography(CR) System21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
19/068/069Video Endoscopy with Colonoscopy21 May 2012 17:0019 Jun 2012 17:0020 Jun 2012 12:0020 Jun 2012 14:00 Notice
15/068/69 Construction of Block 'A' (1st & 2nd Floor)19 Dec 2011 17:0001 Feb 2012 17:0002 Feb 2012 12:0002 Feb 2012 14:00 Notice
014/068/069MDB & Overhead LIne Construction Work24 Oct 2011 17:0007 Nov 2011 17:0009 Nov 2011 17:0010 Nov 2011 12:00 Notice
015/068/069Construction Of Block 'A' (1st & 2nd Floor)24 Oct 2011 17:0022 Nov 2011 17:0023 Nov 2011 17:0024 Nov 2011 12:00 Notice
14-068-069Test Bid By the Inspection team22 Sep 2011 12:0026 Sep 2011 12:0026 Sep 2011 12:0026 Sep 2011 12:00 Notice
13/068/69 Transformer TenderTender for the Transformer Purchase07 Sep 2011 17:0021 Sep 2011 17:0022 Sep 2011 12:0022 Sep 2011 14:00 Notice
12-068-069Security & Sanatary15 Aug 2011 17:0021 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
10-068-69Construction of Pharmacy Block 27 Jul 2011 17:0025 Aug 2011 17:0026 Aug 2011 12:0026 Aug 2011 14:00 Notice
09-068-69Construction of B Block Second Floor27 Jul 2011 17:0025 Aug 2011 17:0026 Aug 2011 12:0026 Aug 2011 14:00 Notice
7/068/069Sanitary21 Jul 2011 00:0004 Aug 2011 17:0019 Aug 2011 13:0005 Aug 2011 14:00 Notice
5/068/069X-ray21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
8/068/069Shutter rent near Eye Hospital21 Jul 2011 00:0004 Aug 2011 17:0005 Aug 2011 12:0005 Aug 2011 14:00 Notice
6/068/069Clothing21 Jul 2011 00:0004 Aug 2011 17:0019 Aug 2011 12:0005 Aug 2011 14:00 Notice
4/068/069Surgical21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
3/068/069Medicine21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
2/068/069Lab Chemical21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
1/068/069Printing21 Jul 2011 00:0019 Aug 2011 17:0022 Aug 2011 12:0022 Aug 2011 14:00 Notice
14 / 067 /68Supply and Installation of the Biomedical Instruments31 May 2011 16:0006 Jun 2011 16:0007 Jun 2011 12:0007 Jun 2011 14:00 Notice
15/067/68Rental Service of Shopping Complex04 May 2011 17:0018 May 2011 17:0019 May 2011 12:0019 May 2011 14:00 Notice
14/067/68Supply and Installation of Biomedical Instrumentation04 May 2011 17:0018 May 2011 17:0019 May 2011 12:0019 May 2011 14:00 Notice

Quotation

Tenders and Quotation Line items

.

Feedback

Fields with * are required


Contact Information

Address:
Bharatpur hospital, Chitwan

Contact Person:
Liladhar Poudel

Telephone:
d

Email:
info@bharatpurhospital.gov.np